Sunday, November 14, 2010

yes or no? (poem)

किन डुल्छौ, व्यर्थै काम छैन कि

आमाबाले कमाएको दाम हैन कि
दिन भूल्छौ बाआमाले गरेकति खेती
पसिना बगाको राम हैन कि
खेतीपाती किसानी जागिर हैन कि
डोको नाम्लो भिर्ने काम हैन कि
दुष्ट्र मार्ने भगवान् राम हैन कि
कंश स्याहार्ने कृष्ण छैन कि 
गरिबको माया माया हैन कि 
बाटो भरी गाडि जाम हैन कि 
सूर्यको ताप घाम हैन कि
आगोमा पकाको माम हैन कि
देशको सेवा काम हैन कि
चिठीको बोक्रो खाम हैन कि ..

No comments:

Post a Comment