Sunday, November 14, 2010

पागल mad

म पागलै त हो साथि
उसले भनेपछि
उ पनि त पागलै हो
मैले भनेपछि ।

No comments:

Post a Comment