Sunday, November 14, 2010

thief (चोर)


      चोर
कमाउन सकिन माग्ने भैकन,
दया यकिन कुकुर टोक्न ।
माग्न पनि कहाँ सक्या होर,
जाग्न अनि हुनुप¥यो चोर ।

No comments:

Post a Comment