Sunday, November 14, 2010

मान्छे हेर्दा looking at man

मान्छे हेर्दा राम्रो रैछ हसाँइबोलाइ चाम्रो
बिहे भाको हाम्रो छकि बसाँइ होला राम्रो,
भेट हुदाँ बोलिचाली कती राम्रो बानी
कहाँ पर्छ गाउँ ठाउँ, नाउँ हाम्रो नानी,
झट्ट हेर्दा राम्रो हेर मोटोघाटोलाटो
बिहे भाको हाम्रो छैन बसाइ राटोमाटो ।
भेट हुदाँ सबदंग बोल्छु राम्रै सँग
नाम सुन्दा कालिगंगा गाउँ हाम्रै गंगा , ।

No comments:

Post a Comment