Sunday, November 14, 2010

Thief ("चोर" a poem)


चोर..
चोर आयो पस्यो लुट्यो बाटातिर लायो
सबै मान्छे हेर्या हेरी टुलुटुलु पार्यो
गोली बिनाको बन्दुक सबलाई तेर्सायो
बोली पनि बन्द मान्छे सब तर्षायो
जाइलाग्ने मान्छे खाइलाग्ने पाराका
चारैतर्फ थिए, सुइको पाउँने भाका
भन्दै रहे चोर आयो चोर आयो ।।

No comments:

Post a Comment