Sunday, November 14, 2010

song / गीत


    गीत.
हिजो मेरो सानो भाइ लडेछ
फेरि आज के भयो हटेछ
    लउन भनन् ईश्वर गनन्
     कसको हनन्
भिज्यो मेरो कपडा किनेको
कसले देख्छ रगत मुछेको
     लउन .......
सुन्छु कुरा भाइ म¥यो अरे
रुन्छ मन के ग¥यौ हे हरे
   लउन भ....

No comments:

Post a Comment