Sunday, November 14, 2010

fun poem /व्यङ्गे कविता


व्यङ्गे कविता
कसमाथि शंका गर्ने, चोरले चो¥यो रे
मोबाइल मात्र हो अरु छाड्यो रे,
कस्तो आयो युग कस्तो आयो जुग
चूरोट तान्ने शान मोबाइल बोक्ने महान् ।।

No comments:

Post a Comment