Wednesday, May 25, 2011

Pratap Malla

(Built Rani Pokhari).
- रानी पोखरीको निर्माण गरेका थिए।
- "कवीन्द्र" यी मल्ल राजा लाई भनिन्छ।
- दक्षिणकाली को मंदिर (temple) यिनले बनाएका हुन।
- Kathmandu को "सेतो मच्छिंद्र नाथको जात्रा " प्रताप मल्लले चलाएका थिए

No comments:

Post a Comment