Tuesday, May 31, 2011

ए युवती !

युवती युवती !
ओं युवती ! ओं मायावती !
के भनौ श्रीमती
तिमी मेरी तिम्रो
साच्चै हो खेलौना
जे सोच तिम्रो
रोटी बेल्ने बेलौना

No comments:

Post a Comment