Monday, May 16, 2011

सप्तर्षि

सप्तर्षि लाई English Language मा "Big Dipper" भनिन्छयो पृथ्वी (Earth) को उत्तरी गोलार्द्धमा मध्य अक्षांसबाट देखिने ताराहरुको समूह होयसले ध्रुब तारा लाई W आकारमा परिक्रमा गर्दछ

No comments:

Post a Comment