Saturday, March 8, 2014

अबला संविधानका

दुनिया सँग लड्न नसकेर अहिले त्यो अबला संविधानका एक एक धारा मा भिड्न थालेका छौ
हिमाल हिमाल एउटै खाले उस्तै शब्दमा पनि तिमीले फरक हुन् पनि खैरो काँढेका छौ अनि तिम्रो हिमाल अनि हाम्रो हिमाल भनेका छौँ ।

No comments:

Post a Comment