Tuesday, March 11, 2014

गाई की सानि


धर्ती बाँकी छैन होला कुल्चिी भ्याएर
बडो शक्तिशाली छिन् त दौडी उफ्री चारैतिर
सकिएन कहिले पनि अल्झन अल्झाएर
गाउँ भरी रमिते छ यिनको नाचले
कोहि पनि अघि छैन जित्ने  जाँचले
असली त गाई की सानि मित लगाइन्
एउटै बच्ची हो जसको
ठूला ठूला मै हुँम भन्नेलाई बैतर्नी  तराइन्
आज पनि उनहिरु यिनलाई  सराए
गंगा भन्ने नदी पनि मनै पराए
जस्तो सुन गालेर गहना बनाए
बिग्रेका नि सोझिएर लहना जनाए

No comments:

Post a Comment