Sunday, May 19, 2013

छड्के


......................................
कहिले पनि नपुगिने जस्तो लाग्छ
मेरो यो छड्के हिडाँइमा
प्रिरती भन्ने के हो थाहा छैन
मेरो छड्के प्रेम प्रित जुधाइमा
कति बिते दिन शाम सबेरे
मेरो छड्के जीन्दगानी बिताइमा
राम कथा कहदिन्थे
बिना धित मेरो छड्के गंगा तराइमा
.....................
.....................क्रमश

No comments:

Post a Comment