Monday, May 13, 2013

लाज


लाज लाग्नु मलाई किन ?
म को हुँ , मलाई कसले चिन्छर, म को हो कसले भन्छ र
हो लाज लाग्नु थियो त
म उही सोझी गाउँकी बेली हुदाँ हो
अहिले म जो छैन म जो हैन अनि किन लाग्नु लाज
यदि लाजै लाग्नु थियो त त्यो ईश्वरलाई लाग्थ्यो 
जसले त्यो पापी पिपाशुलाई रमाइरमाइ बाँच्न दिन्थ्यो ।

No comments:

Post a Comment