Thursday, October 24, 2013

ऐठान परेर

बाध्यता मेरो यो छ भनी हिड्न भाछैन
दुनियाँको सामु खुलस्त देखाउन पाछैन
किन अहोरात्र तड्पाइरहन्छ चस्क चस्क
कुनै पल विषेक छैन ऐठान परेर झस्क
बिलकुल म नागिंन चाहन्थे दुरुस्त
पल भर क्षण नभनी तुभान जल्दी तुरुन्त

No comments:

Post a Comment