Sunday, April 13, 2014

Happy New Year 2071


Photo: बितेका पल जस्तरी बिते, तर आउने पलले रमणिय त्रान्ति छाओस् यही छ हाम्रो तिम्रा लागि नव वर्ष २०७१ सालको शुभकामना

No comments:

Post a Comment