Thursday, April 3, 2014

शान्ती श्री बुद्ध

विश्वमा चर्चित हामी हाम्रो हिमाल तराई पहाड
जहाँ गएनी शान्ती श्री बुद्ध भन्न डराउँदिन

No comments:

Post a Comment