Thursday, April 3, 2014

हिन्दु

तुलसी जाग्यो मठैमा मञ्जरी त्यसकै बोटमा
हिन्दु भन्ने रहिरहोस् नेपाली सबै ओठमा

No comments:

Post a Comment