Thursday, November 7, 2013

स्वच्छ हावा

धित मजाले मार्दै थिए
स्वर्ग सरी स्वच्छ हावा पाउँदै थिए
बास्ना मग मग ति रमाइलो थियो
म जहाँ नयनले दृष्य भर्दै थिए

No comments:

Post a Comment