Friday, November 29, 2013

उनमा विकल्प छ

तिम्रो जीवन सधै सधै खुशी सँगै सहयात्रा गरोस्
बास् यत्ती मेरो चाहाना छ संकल्प छ,
दुनियाले जेजे भनेपनि मेरो कोल्टोमा दुखै परोस्
तर चाह छैन तिमी मा माया विकल्प छ,
दरो र खरो प्रस्तुती पनि मेरो सहेरै लोद्रोमा झरोस्
फुल्ने फुल सुगन्ध छ भाका उनमा संकल्प छ
मेरो मन स्थिर जस्तै विकल्प केही लाद्न नखोजोस्
खास यही संकल्प छ, उनमा विकल्प छ ।।

No comments:

Post a Comment