Sunday, February 6, 2011

बर्डफ्लू

पंक्षीबाट मानिसमा सर्ने यो रोग सर्वप्रथम कम्बोडियामा सन २००५ मा देखा परेको थियो। पंक्षी सम्बन्धी काम गर्ने र पंक्षीहरुको मासु प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाइं यो रोग सर्ने प्रबल संभावना हुन्छ। पंक्षीहरुबाट H5 N1 नामको जीवाणु मानिसमा सरेपछि यो रोगको लक्षण देखा पर्दछ र मानिसको मृत्युसमेत हुने गर्दछ।

No comments:

Post a Comment