Thursday, January 2, 2014

HAPPY NEW YEAR 2014

चम्कि चम्कि भाग्य सबको उदय होस, 
सबको भलो होस, उज्यालो मुहार होस
......!!!! शान्ति शान्ति छाओस अनि 
मूहारमा क्रान्ति छाओस ............!!!!
*"HAPPY NEW YEAR 2014"*

No comments:

Post a Comment