Thursday, January 2, 2014

प्यासै मेटेको


घरी घरी केरा फलेको
आइदेउन सानु एउटै कोसो पहेँलै पाकेको

पानी हजूर थोपो, घुट्को प्यासै मेटेको
जुन जस मायाले नुन ढिको दिएनी

घिउ चुस्की अनि मिश्री चक्की भेटेको
गुलियोमा गुलियो सुन्तला को केस्रो  साँधेको

अघायो पेट हरायो भोक एकै टुक्रो रोटी खाँदामा ...
See More

No comments:

Post a Comment