Tuesday, September 24, 2013

शहरको तितेलेझुक्याउनु झुक्यायो मलाई शहरको तितेले
तितो हुन्छु भनेर मिठो हुनेले

No comments:

Post a Comment