Sunday, August 18, 2013

फुललाई सोध


बगैचाको फुललाई सोध कुन बासना हो भनेर,
मन बाट टाढिएर जानेलाई के सोधछ्यौ कुन हो भनेर
रहरै रहरमा लगायौ माया तिमीले जादु छडी मन्त्र हानेर
फक्रने फुल्ने बेलामा रौक्यौ फलामे बार बानेर
जानी नजानी गर्यौ वा आफ्नै मनमुटु बाट छानेर
के हो कसो हो थाहा छैन कसको इशारा मानेर


................ continue........

No comments:

Post a Comment